Maaperätutkimuksen tuloksia

Perjantaina 24.5. oli siis maaperätutkimus. Kuten sanottu aiemmin, kaverit olivat tehokkaita. Lupailivat tuloksia seuraavan viikon alkupuolella.

Maanantaina pääsin työreissulta kotiin noin klo 15-16 ja kun katsoin sähköpostit niin siellähän ne tulokset jo pötkötti. Edelleen täytyy kompata monia muita raksaajia ja bloggaajia siinä, että UPT:n toiminta on hyvin tehokasta ja nopeaa.

Mutta sitten itse asiaan, tuloksiin:

Täytyy sanoa, että suuria yllätyksiä ei tullut. Tontti viettää kaakkoiskulmasta luoteiskulmaan ja kaakkoispuolella kantava maa oli lähellä, luoteiskulman tuntumassa kantava maa oli syvemmällä. Kairauspisteitä oli siis 9 kpl ja ne toteutettiin painokairauksilla. Tässä lyhyesti sanallinen selitys, lopuksi pari kuvaa.

Pohjasuhteet:

Tontilla maanpinnan korkeus on +40… +45 ja tienkorko +40,6. Pintakerroksen alla on koheesiomaakerros (savi/siltti) joka on paksuudeltaan noin 0,5m – 2,5m. Koheesiokerroksen alla on tiivis sekä mahdollisesti kivinen (siltti/hiekka)moreenikerros kairausten päättymistasoon. Jokainen kairaus on päättynyt joko tiiviiseen maaperään, kiveen tai kallioon. Tarkempaa tietoa kalliosta ei ole, näkee sitten kun kaivetaan auki.

Pohjavesiputkea asennettiin 3m (+150€ hinnan päälle) ja pohjaveden korkeus on +39,33 maanpinnan ollessa ko. kohdalla +42.

Perustaminen:

Perustus ehdotetaan tehtäväksi tiiviin moreenikerroksen varaan tehdylle tiivistetylle sorapatjalle. Jos kallio tulee vastaan, niin pitää louhia vähintään 0,3m perustamistason alapuolelle. Saunarakennuksen osalta ilmeisesti riittäisi että perustus tehdään kovan koheesiomaakerroksen varaan (ei tarvitse niin paljoa kantavuutta).

Kaivuussa poistetaan eloperäinen maa-aines ja koheesiomaakerros tarvittavalta alueelta ja kaivuutyö tulee tehdä siten että perusmaa kaivuutason alapuolella säilyy häiriintymättömänä. Kaivuu muotoillaan reunoille päin kaltevaksi, asennetaan suodatinkangas ja päälle vähintään 20cm kerros karkeaa mursketta (estämään kapillaarinen veden nousu rakenteisiin). Tarvittaessa pumpataan vettä pois kaivannosta. Alapohjan alle sitten salaojitus sekä huomioidaan radon.

Putkijohdot, piha-alue ja hulevedet ym.:

Perusmaata on pidettävä routivana. Hulevesiä ei voi imeyttää tontille perusmaan huonon vedenläpäisevyyden takia (ajattelin kaivaa maahan sadevesien keräysastian josta sitten vain ylivuoto kaupungin hulevesiputkeen). Rakennus ei vaikuta pohjavesiin jos salaojitusten poisto tapahtuu painovoimaisesti hulevesiviemäriin (korko +39,33).

Semmosta. Korkoja otettiin arkkitehdin toiveesti hyvin paljon ja näillä eväillä sitten arkkitehti sitten jatkaa työtään eteenpäin ja sitten onkin lupa odotella seuraavia kuvia jo lupakuvaformaatissa. Katsotaan kuinka rakennukset tontille istuvat.

pohjatutkimus

Kairauskartta tontista ja kairatut 9 pistettä.

Perustus

Perustamistapa.

leikkaus

Parin kairauspisteen leikkauskuvat. Raportissa oli tietenkin kaikki yhdeksän, mutta tässä syvin (5,1m) sekä matalin (1,2m).