Lohkominen edistyy

Tänään kusti oli toimittanut postilaatikkoon kutsut lohkomisen toimituskokoukseen. Kyseinen tilaisuus on Vantaan mittausosastolla heinäkuun alkupuolella. Onni sentään että osui minun vapaapäivälle. Onhan se mielenkiintoista päästä näkemään mitä siellä tapahtuu, vaikka kutsussa myös mainittiin että asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen suorittamista.

Maanmittauslaitos sanoo sivuillaan tilaisuudesta seuraavaa:

Toimituskokous

”Lohkominen koostuu maanmittaustoimistossa tehtävästä arkistotyöstä, toimituskokouksesta, maastotöistä, asiakirjojen laadinnasta ja toimituksen rekisteröimisestä kiinteistörekisteriin.
Lohkomisen asiat käsitellään toimituskokouksessa, jossa asianosaisten on hyvä olla läsnä. Asianosaisten poissaolo ei kuitenkaan estä toimituksen suorittamista.
Toimituskokouksessa tehtyjen päätösten perusteella muodostetaan uusi kiinteistö ja perustetaan sen käyttöä varten tarpeelliset oikeudet esim. tieoikeus. Mikäli uutta kiinteistöä varten on perustetaan oikeuksia, käsitellään niihin liittyvät korvausasiat myös lohkomistoimituksessa.
 Toimitusinsinööri selvittää kokouksessa, kohdistuuko muodostettavan kiinteistöön alueeseen aikaisemmin perustettuja rasitteita tai oikeuksia.
Toimituskokouksessa käsitellään myös osuus yhteisiin maa- ja vesialueisiin, jos luovutuskirjassa on sovittu, että määräala saa niihin osuuden.
Myyjän kiinteistöä koskevat kiinnitykset kohdistuvat myös määräalaan, ellei määräalaa niistä erikseen vapauteta. Määräalan omistajan pyynnöstä voidaan kiinnityksistä vapauttaminen käsitellä myös lohkomistoimituksessa.
Mikäli vanhoissa rajoissa on epäselvyyttä, rajan paikka selvitetään ja vahvistetaan lohkomisen yhteydessä tehtävässä rajankäynnissä. Tällöin toimitusinsinööri kutsuu myös rajanaapurit toimituskokoukseen.
Muodostettavalle kiinteistölle annetaan kokouksessa määräalan omistajan ehdottama nimi.
Kokouksessa käsitellään myös toimituskustannusten määräytyminen sekä kustannusten mahdollinen jako asianosaisten kesken. ”

Kaikkea sitä oppii tässä pikkuhiljaa. Askel eteenpäin se tämäkin pieni askel on :)

Blogissakin oli juhannuksen aikaan mennyt ensimmäinen tuhatluku rikki lukukertojen määrässä! Vaikkei ole vielä edes oikeasti aloitettu. Juhlan paikka 😉